Viimeksi julkaistu 21.6.2021 13.22

Kirjallinen kysymys KK 388/2021 vp 
Minna Reijonen ps 
 
Kirjallinen kysymys oikeudesta järjestää mielenosoitus missä ja milloin tahansa yhteiskunnan varoilla

Eduskunnan puhemiehelle

Pääkaupunki Helsingissä järjestettiin mielenosoitus, joka katkaisi liikenteen pitkäksi aikaa Mannerheimintiellä. Kustannukset yhteiskunnalle ovat isot, koska runsaslukuinen määrä poliiseja on ollut turvaamassa mielenosoituksen onnistumista. Yhteiskunan kustannuksiin osallistuu suomalainen veronmaksaja. 

Sisäministeriö vastaa poliisin toiminnasta. Onkin syytä kysyä, onko jokaisella kansalaisella täysin yhtenäinen oikeus katkaista julkinen liikenneväylä missä vain osoittaakseen mieltä rajattoman pitkän ajan yhteiskunnan verovarojen maksaessa järjestelyt ja täysin ilman minkäänlaista korvausvastuuta yhteiskunnalle aiheuttamistaan kustannuksista. 

On myös syytä kysyä, aikooko ministeriö muuttaa lainsäädäntöä tältä osin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko jokaisella kansalaisella täysin yhtenäinen oikeus katkaista julkinen liikenneväylä missä ja milloin tahansa osoittaakseen mieltä rajattoman pitkän ajan yhteiskunnan verovaroin ja täysin ilman minkäänlaista korvausvastuuta yhteiskunnalle aiheuttamistaan kustannuksista ja  
aiotaanko lainsäädäntöä muuttaa tältä osin? 
Helsingissä 18.6.2021 
Minna Reijonen ps