Viimeksi julkaistu 22.6.2021 13.46

Kirjallinen kysymys KK 393/2021 vp 
Heli Järvinen vihr 
 
Kirjallinen kysymys lääkärien muuntokoulutuksen järjestämisestä Itä- ja Pohjois-Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

Suomi tarvitsee lisää lääkäreitä, jotta terveyspalvelut pystytään turvaamaan väestön ikääntyessä.  

OECD:n mukaan Suomessa on väestöön suhteutettuna Pohjoismaista vähiten lääkäreitä eli 3,2 lääkäriä tuhatta asukasta kohden. Ruotsissa luku on 4,3 ja Tanskassakin 3,7.  

Erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa lääkäripula on suuri ongelma, ja valmistuvat lääkärit eivät ole kovinkaan valmiita tulemaan näille alueille. Tänä talvena Itä-Savon sairaanhoidon kuntayhtymä haki lääkäreitä täsmähaulla, joka suunnattiin 6 800 lääkärille. Yksikään ei vastannut. 

Lääkärien eläköityminen kasvattaa ongelmaa edelleen. 

Suomen kuvalehden artikkelissa 3. kesäkuuta Lääkäriliiton entinen puheenjohtaja Samuli Saarni vaatii lääkäreiden määrän radikaalia lisäämistä, jotta lääkäripulaa saadaan korjattua. Samassa artikkelissa myös Suomen lääkäriliitto nimeää ongelmaksi alueellisten lääkärien saannin ongelmat, vaikka ei pidä lääkärien vähäisyyttä sinänsä ongelmana. 

Lääkärien muuntokoulutuksesta saatujen kokemusten mukaan muuntokoulutetut lääkärit ovat sijoittuneet alueelle, jossa muuntokoulutus on tehty. Varsinais-Suomessa tehdystä muuntokoulutuksesta olemme kuulleet, että kaikki valmistuneet ovat työllistyneet, suurin osa terveyskeskukseen kotipaikkakunnalleen tai sen lähelle. Myös keskussairaalan lääkäripula on käytännössä kadonnut.  

Lääkäripulasta erityisesti kärsivillä alueilla on paljon sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja pelastajia, jotka olisivat kiinnostuneita jatkokoulutuksesta. Kuopion yliopisto voisi kantaa järjestelyvastuut. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko lääkäripulasta kärsivälle alueelle, Itä- ja Pohjois-Suomeen, mahdollista saada lääkärien muuntokoulutusta ja  
millä muilla keinoin varmistetaan ammattilaisten riittävyys alueilla? 
Helsingissä 22.6.2021 
Heli Järvinen vihr