Viimeksi julkaistu 30.6.2021 16.52

Kirjallinen kysymys KK 409/2021 vp 
Jukka Mäkynen ps 
 
Kirjallinen kysymys kevytyrittäjän asemasta ulosoton asiakkaana

Eduskunnan puhemiehelle

Kansalainen on lähestynyt minua asialla, joka koskee kevytyrittäjän ahdinkoa. Kyseinen henkilö on ollut yli 30 vuotta yrittäjänä, ja hänen yrityksensä teki konkurssin vuonna 2016. Konkurssista jäi velkoja, joita nyt ulosotto hakee häneltä. Kyseinen henkilö halusi palata takaisin työelämään ja tekee nykyään satunnaista työtä kevytyrittäjänä Ukko.fi -palvelun kautta. 

Tämä huolestunut kansalainen lähestyi minua ja kertoi, ettei hänelle jää palkkaa elämiseen, koska ulosotto vie kolmanneksen siitä. Hän on toimittanut minulle useita asiakirjoja, joista käy ilmi, että hänen tililleen ei jää lain turvaamaa ulosoton suojaosuutta.  

Hänellä on vuoden 2021 viimeiseltä neljältä kuukaudelta jäänyt ulosoton jälkeen palkkaa seuraavasti:  

Maaliskuu 

204,86 euroa 

Huhtikuu 

612,87 euroa 

Toukokuu 

315,55 euroa 

Kesäkuu 

209,95 euroa 

Ulosottolaitos on perinyt kolmanneksen hänen tuloistaan, ja yllä olevat summat ovat tuloja, joita henkilölle on kuukaudessa jäänyt ulosoton jälkeen. Lopputulos on se, että kyseisellä henkilöllä ei ole toteutunut ulosoton suojaosa viimeisiltä neljältä kalenterikuukaudelta. Hän on yrittänyt tiedustella 4.5.2021 ulosottotarkastajalta, onko kyseinen menettely oikein. Hän on lisäksi lähettänyt useita muitakin samaa asiaa koskevia sähköpostiviestejä ulosottotarkastajalle. Hän sai vasta 29.6.2021 vastauksen, että hänen asiaansa ei voida käsitellä, koska hänet katsotaan yrittäjäksi. Hänen asiansa vastuu siirretään ulosottolaitoksessa laajaan perintään ulosottoylitarkastajalle, johon hänen kehotettiin olemaan yhteydessä. Hän on aikaisemmin toimittanut kaikki tarvittavat asiakirjat sähköpostilla Ulosottolaitokseen, eikä hän saanut vastausta kohtuullisessa ajassa, vaan henkilön 4.5.2021 aloittamaan kyselyyn Ulosottolaitokselle tuli vastaus vasta 29.6.2021, joten henkilö joutuu aloittamaan saman kyselykierroksen uudestaan alusta alkaen. 

Tilanne on siis se, että henkilöltä peritään lainvastaisesti ulosottoon summia joka kuukausi eikä hänellä ole mahdollisuutta korjata asiaa, koska hänet katsotaan yrittäjäksi. Henkilö ei saa tällä hetkellä mitään sosiaalitukia eikä avustuksia.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Viitaten kirjallisessa kysymyksessä esitettyihin tietoihin, rikkooko Ulosottolaitos lakia, kun se perii satunnaista työtä tekevältä henkilöltä, joka ei saa mitään sosiaalitukia, rahaa joka kuukausi ulosottoon niin, että lain takaama ulosoton suojaosuus ei toteudu,  
onko lainmukaista, että ulosoton asiakkaana oleva henkilö ei yli kuukauden ajan saa vastauksia kysymyksiinsä, jotka koskevat maksujärjestelyjä Ulosottolaitoksen kanssa,  
miten henkilö voi hoitaa maksujärjestelyt tässä tilanteessa, kun hänen viesteihinsä ei vastata kohtuullisessa ajassa Ulosottolaitoksessa ja  
tilanteessa, jossa Ulosottolaitos ei noudata lakia, mikä taho valvoo Ulosottolaitoksen toiminnan laillisuutta?  
Helsingissä 30.6.2021 
Jukka Mäkynen ps