Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.26

Lakialoite LA 12/2021 vp 
Ville Kaunisto kok ym. 
 
Lakialoite laiksi tuloverolain 69 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa esitetään muutettavaksi tuloverolain (1535/1992) 69 §:ää siten, että kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan fyysisen osallistumisen lisäksi etänä tapahtuvaa osallistumista kulttuuritoimintaan. Tämä mahdollistaa, että työntekijöiden virikeseteleitä voidaan käyttää myös etänä järjestettävään kulttuuritoimintaan. 

PERUSTELUT

Tuloverolaki mahdollistaa tällä hetkellä henkilökunnan käyttöön annetun virikesetelin käytön vain fyysisesti tapahtuvaan tapahtumaan tai tilaisuuteen osallistumisen osalta. Koronatilanne on johtanut siihen, että hallituksen rajoitustoimenpiteet käytännössä ovat estäneet erilaisten kulttuuritapahtumien ja -tilaisuuksien järjestämisen.  

Tuloverolakia on päivitettävä siten, että työnantajan tarjoama virike-etuus olisi mahdollista käyttää myös etänä järjestettävään kulttuurialan tilaisuuteen. Tämä edesauttaisi alan toimijoiden mahdollisuuksia järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä tarjoaisi myös työntekijöille mahdollisuuden käyttää työnantajan tarjoamia henkilökuntaetuja.  

Tuloverolaki määrittelee kulttuuritapahtuman siten, että se edellyttää käyntiä museossa, teatterissa, oopperassa, elokuvateatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä tai muussa vastaavassa eri taiteenaloihin liittyvässä tapahtumassa tai tilaisuudessa. Käytännössä voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista virike-etuuden käyttämistä etänä järjestettävään kulttuuritoimintaan.  

Lakialoitteella mahdollistetaan se, että työntekijä voi käyttää työnantajan tarjoamaa etuutta myös etänä järjestettävään kulttuurialan tapahtumaan tai tilaisuuteen. Koronatilanteen pitkittyessä ja rajoitusten voimassaolon jatkuessa tämä parantaisi alan toimintaedellytyksiä ja työntekijöiden mahdollisuuksia käyttää omaa etuuttaan esimerkiksi etäkonsertteihin tai etämuseokäynteihin. Lainmuutos on edellytys käytännön muutokselle. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain 69 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 69 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 946/2008, seuraavasti: 
69 § 
Tavanomainen henkilökuntaetu 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna etuna pidetään myös enintään 400 euron vuosittaista etua työnantajan tarjoamasta työntekijän omaehtoisesta liikunta- tai kulttuuritoiminnasta. Tässä momentissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan käyntiä museossa, teatterissa, oopperassa, elokuvateatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä tai muussa vastaavassa eri taiteenaloihin liittyvässä tapahtumassa tai tilaisuudessa taikka etäosallistumista tällaiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 26.3.2021 
Ville Kaunisto kok 
Wille Rydman kok 
Maria Guzenina sd 
Timo Heinonen kok 
Mia Laiho kok 
Sanna Antikainen ps 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Pauli Kiuru kok 
Matias Marttinen kok 
Sari Sarkomaa kok 
Sari Multala kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Kaisa Juuso ps 
Vilhelm Junnila ps 
Sari Tanus kd 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
Marko Kilpi kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Atte Harjanne vihr 
Noora Koponen vihr 
Anne-Mari Virolainen kok 
Paula Risikko kok 
Inka Hopsu vihr 
Eva Biaudet 
Anna-Kaisa Ikonen kok