Viimeksi julkaistu 29.11.2022 15.21

Lakialoite LA 68/2022 vp 
Sari Essayah kd ym. 
 
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan, että sähkön verotusta veroluokassa I kevennetään siten, että sähköveron arvioitu verotuotto pienenee 75 miljoonalla eurolla. Veronalennus laskisi verokantaa tasosta 2,253 snt/kWh tasoon 2,098 snt/kWh.  

PERUSTELUT

Sähkön voimakas hinnannousu ja hintojen heilahtelu sekä sähkön siirtomaksut vaikeuttavat tulevana talvena kansalaisten arkea samoin kuin esimerkiksi pienyritysten, palvelualan ja maatilojen toimintaa ja kannattavuutta. Maatiloille kohonneita energiakustannuksia korvataan takautuvasti energiaveron palautuksilla, mutta energian hinnannousu rasittaa tilojen maksukykyä lyhyellä tähtäimellä erittäin voimakkaasti. On mahdollista, että tulevan talven aikana nähdään vielä monia hintapiikkejä. Sähkön korkea hinta osuu myös kotejaan sähköllä tai sähkön avulla lämmittäviin tehden esimerkiksi öljystä lämmityslähteenä edelleen houkuttelevan, mikä ei edistä Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. 

Hallitus on tehnyt useita toimenpiteitä kohonneiden sähkölaskujen vuoksi vaikeuksissa olevien kotitalouksien tukemiseksi. Yritysten näkökulmasta arvonlisävero on läpilaskutuserä, eikä sähkön arvonlisäveron alentaminen auta palvelualan yrityksiä tai maatiloja. Sähköveron tuotoksi vuodelle 2023 on talousarvioesityksessä arvioitu 960 miljoonaa euroa.  

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää, että sähkön verotusta veroluokassa I (kotitaloudet, palveluala jne.), kevennetään siten, että sähköveron arvioitu verotuotto pienenee 75 miljoonalla eurolla. Veronalennus laskisi verokantaa tasosta 2,253 snt/kWh tasoon 2,098 snt/kWh.  

Aloite sisältyy kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vuoden 2023 vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteen verotaulukko 2, sellaisena kuin se on laissa 1215/2021, seuraavasti: 
 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. 
 Lakiehdotus päättyy 
Liite 
 

VEROTAULUKKO 2 

Tuote 
Tuoteryhmä 
Energiavero 
Huolto-varmuusmaksu 
Yhteensä 
Sähkö snt/kWh 
 
 
 
 
— veroluokka I 
2,085 
0,013 
2,098 
— veroluokka II 
0,05 
0,013 
0,063 
Mäntyöljy snt/kg 
30,54 
0,00 
30,54 
Polttoturve euroa/MWh 
5,70 
0,00 
5,70 
Helsingissä 18.11.2022 
Sari Essayah kd 
Antero Laukkanen kd 
Päivi Räsänen kd 
Sari Tanus kd 
Peter Östman kd