Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.38

Lakialoite LA 93/2020 vp 
Eeva-Johanna Eloranta sd ym. 
 
Lakialoite laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan lisättäväksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin (13/2003) uusi 6 §, jonka mukaan sähköinen asiointi viranomaisessa edellyttää vahvaa tunnistamista. 

PERUSTELUT

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto, jossa satojen ja ehkä jopa kymmenientuhansien terapia-asiakkaiden potilas- ja henkilötiedot on vuodettu verkkoon, on järkyttänyt etenkin tietovuodon uhriksi joutuneita. Hoitosuhteen yksityisyys ja luottamuksellisuus on yksi suurimmista luottamuksen alaisista asioista, ja se on nyt monen ihmisen osalta rikkoutunut. 

Tapaus osoittaa, että emme ole yhteiskuntana riittävästi varautuneet kyberrikollisuuteen, kun näin suuri määrä ihmisiä joutuu tietovuodon seurauksena alttiiksi identiteettivarkauksille. Tämä poikkeuksellinen tietovuoto herättää monia kysymyksiä ja lainsäädännön muutostarpeiden pohdintaa etenkin henkilötunnusten tunnistekäyttöön liittyen.  

Tällä hetkellä henkilötunnus eli yksilön identiteettinumero riittää monissa yhteyksissä mm. Postissa, Patentti- ja rekisterihallituksessa, Digi- ja väestötietovirastossa sekä verkkokaupassa riittäväksi tunnistautumisen välineeksi. Satojen ja jopa tuhansien ihmisten henkilötunnusten paljastuminen verkossa pakottaa meidät pohtimaan pelkän henkilötunnuksen käytön kieltämistä tunnisteena ilman vahvaa tunnistamista.  

Jokaisella kansalaisella pitäisi olla oikeus siihen, että heitä koskevia tietoja voi viranomaisten rekistereissä muuttaa ainoastaan vahvan tunnistamisen kautta. Nyt esimerkiksi osoitteenmuutoksen voi tehdä ja henkilön voi ilmoittaa yrityksen vastuuhenkilöksi tämän tietämättä. Omien, viranomaisten rekistereissä olevien tietojen muuttamista ja luovuttamista koskevat pyynnöt ja kiellot pitäisi voida tehdä sähköisessä asioinnissa ainoastaan vahvaa tunnistamista käyttäen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sähköisesti asioinnista viranomaistoiminnasta annettuun lakiin (13/2003) siitä lailla 307/2019 kumotun 6 §:n tilalle uusi 6 § seuraavasti:  
6 § 
Sähköinen tunnistaminen 
Sähköinen asiointi viranomaisessa edellyttää vahvaa tunnistamista. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25.11.2020 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Merja Kyllönen vas 
Piritta Rantanen sd 
Kaisa Juuso ps 
Maria Guzenina sd 
Sebastian Tynkkynen ps 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Paula Werning sd 
Seppo Eskelinen sd