Viimeksi julkaistu 9.5.2021 18.55

Valiokunnan lausunto HaVL 24/2017 vp K 14/2017 vp Hallintovaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2016

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2016 (K 14/2017 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • kansliapäällikkö Päivi Nerg 
  sisäministeriö
 • johtava asiantuntija Tiina Ranta-Lassila 
  sisäministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • valtioneuvoston kanslia
 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • ympäristöministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Johdanto

Valiokunta on arvioinut jokaisen sen myötävaikutuksella syntyneen lausuman osalta tarvetta lausuman säilyttämiseen kertomuksessa. Säilytettävien lausumien osalta on kysymys muun muassa siitä, että lausuma liittyy johonkin vireillä olevaan asiaan, lausuman johdosta on valmisteltavana lakiehdotus, lausumassa edellytettyjen toimenpiteiden suorittaminen on kesken, lausuman johdosta suoritettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta on vielä seurattava ja tarvittaessa erikseen arvioitava tai lausuma on muutoin ajankohtaisuutensa vuoksi perusteltua säilyttää. 

Kertomuksessa säilytettävät lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavat sen myötävaikutuksella syntyneet lausumat tulee edelleen säilyttää hallituksen toimintakertomuksessa: 

 • Biometriset tunnisteet, HE 25/2005 vp — EV 92/2006 vp 
 • Selviämisasematoiminnan ja muun akuutin päihdehuollon kehittäminen, HE 90/2005 vp — EV 94/2006 vp 
 • Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset, HE 101/2010 vp — EV 261/2010 vp 
 • Poliisin pitkän aikavälin tehtävä-, resurssi- ja rahoitussuunnitelma sekä poliisimiehen hätävarjelua koskevat säännökset, HE 224/2010 vp — EV 371/2010 vp 
 • Poliisin henkilötietolain kokonaisuudistus, HE 66/2012 vp — EV 216/2013 vp 
 • Poliisin henkilötietojen käsittely, HE 57/2013 vp — EV 79/2014 vp 
 • Rahankeräyslain muuttaminen, HE 6/2014 vp — EV 69/2014 vp 
 • Kuntiin kohdistuvien uudistushankkeiden valmistelu, HE 268/2014 vp — EV 348/2014 vp 
 • Viranomaisyhteistyö uhkan arvioinnissa ja uhkaavan teon estämisessä, HE 333/2014 vp — EV 268/2014 vp 
 • Todistajansuojeluohjelmaa koskeva lainsäädäntö, HE 65/2014 vp — EV 248/2014 vp 
 • Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain uudistamistarpeet, HE 348/2014 vp — EV 334/2014 vp. 

Kertomuksesta poistettavat lausumat

 • Ulkomaalais-, maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan seuranta, HE 185/2010 vp — EV 239/2010 vp 
 • Metropolialueen alueellinen eheys ja kilpailukyky, VNS 9/2010 vp — EK 48/2010 vp 
 • Julkisen hallinnon tietohallinnon yhteentoimivuus, HE 246/2010 vp — EV 331/2010 vp 
 • Poliisin hallintorakenneuudistuksen toimeenpano ja kokonaisvaltainen selonteko sisäisen turvallisuuden tilasta, HE 15/2013 vp — EV 77/2013 vp 
 • Hallinnon turvallisuusverkkotoiminta, HE 54/2013 vp — EV 245/2014 vp. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Hallintovaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 26.9.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja 
Timo V. Korhonen kesk 
 
jäsen 
Mika Kari sd 
 
jäsen 
Elsi Katainen kesk 
 
jäsen 
Kari Kulmala si 
 
jäsen 
Antti Kurvinen kesk 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Veera Ruoho kok 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Joona Räsänen sd 
 
jäsen 
Vesa-Matti Saarakkala si 
 
varajäsen 
Reijo Hongisto si 
 
varajäsen 
Outi Mäkelä kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ossi Lantto