Viimeksi julkaistu 9.5.2021 18.46

Valiokunnan lausunto LiVL 12/2017 vp K 14/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2016

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2016 (K 14/2017 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • ylijohtaja, osastopäällikkö Juhapekka Ristola 
    liikenne- ja viestintäministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Liikenne- ja viestintävaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2016 selostettuja eduskunnan lausumia. 

Poistettavat lausumat

Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi:  

Säilytettävät lausumat

Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettuja ja kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että nämä eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee siten säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa:  

  • Pisteytysjärjestelmään pohjautuva ajokorttiseuraamusjärjestelmä (HE 212/2010 vpEV 269/2010 vp). Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää pisteytysjärjestelmään perustuvaa ajokorttiseuraamusjärjestelmää edelleen tarpeellisena ja ajankohtaisena ja korostaa, että tämä eduskunnan lausuma on syytä ottaa huomioon valmisteilla olevien liikenteen palveluista annetun lain toisen vaiheen ja tieliikennelain kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä. 

  • Väylämaksulainsäädännön kokonaisuudistus (HE 65/2011 vpEV 53/2011 vp

  • Liikennepoliittinen selonteko (VNS 2/2012 vpEK 17/2012 vp, lausumat 2, 3, 5 ja 6) 

  • Tietoyhteiskuntakaari (HE 221/2013 vpEV 106/2014 vp, lausumat 3, 4, 5 ja 6) 

  • Uudet liikkumisvälineet (HE 24/2015 vpEV 110/2015 vp

  • Sähköinen ensitunnistaminen (HE 74/2016 vpEV 103/2016 vp

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 8.6.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mirja Vehkaperä kesk 
 
jäsen 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula