Viimeksi julkaistu 9.5.2021 18.46

Valiokunnan lausunto MmVL 19/2017 vp K 14/2017 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2016

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2016 (K 14/2017 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta katsoo, että sen ehdotuksesta hyväksytyt alla olevat lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää: 

 • Riistavahinkolain vaikutukset (HE 90/2008 vp — EV 198/2008 vp) 

 • Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi, valtioneuvoston selonteko (VNS 5/2009 vp — EK 7/2010 vp) 

 • Riistanhoitomaksut (HE 237/2010 vp — EV 275/2010 vp) 

 • Pienteurastamojen lihantarkastus (HE 293/2010 vp — EV 333/2010 vp) 

 • Kaupallisen kalastuksen vakuutustuki (HE 129/2012 vp — EV 151/2012 vp), 2. lausuma 

 • Viljelylohkojen hyväksytty pinta-ala (HE 156/2012 vp — EV 7/2013 vp) 

 • Metsälain muutos (HE 75/2013 vp — EV 175/2013 vp) 

 • Satovahinkovakuutusten vakuutusmaksuvero (HE 143/2013 vp — EV 196/2013 vp) 

 • Metsäpoliittisen selonteon toimeenpano (VNS 1/2014 vp — EK 13/2014 vp) 

 • Vähämerkityksisen tuen myöntämistä koskeva rekisteri (HE 138/2014 vp — EV 219/2014 vp) 

 • Uudistetun maatalouspolitiikan toimeenpanoon liittyvät lausumat (HE 140/2014 vp — EV 229/2014 vp) 

 • Ympäristökorvaukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014—2020 (HE 177/2014 vp — EV 230/2014 vp) 

 • Yhteisaluelain muutostarpeiden arviointi (HE 192/2014 vp — EV 353/2014 vp) 

 • Maaseudun kehittämisen tukemiseen liittyvän byrokratian karsiminen (HE 195/2014 vp — EV 200/2014 vp) 

 • Aluehallintoa ja ympäristöterveydenhuoltoa koskevat rakenteelliset uudistukset (HE 235/2014 vp — EV 344/2014 vp) 

 • Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskeva lainsäädäntö (HE 132/2015 vp — EV 25/2016 vp), 2. lausuma. 

Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat voidaan poistaa: 

 • Maatilainvestointien hankinta (HE 294/2010 vp — EV 367/2010 vp) 

 • Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamisen vaikutusten seuranta (HE 121/2013 vp — EV 186/2013 vp) 

 • Elintarviketurvallisuusselonteko 2013—2017 (VNS 5/2013 vp — EK 5/2014 vp) 

 • Kalataloushallinnon uudelleen organisointi (HE 353/2014 vp — EV 301/2014 vp) 

 • Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskeva lainsäädäntö (HE 132/2015 vp — EV 25/2016 vp), 1. lausuma. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 13.6.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Reijo Hongisto ps 
 
jäsen 
Pertti Hakanen kesk 
 
jäsen 
Teuvo Hakkarainen ps 
 
jäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
jäsen 
Johanna Karimäki vihr 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Kari Kulmala ps 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Mats Nylund 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Harry Wallin sd 
 
jäsen 
Eerikki Viljanen kesk 
 
varajäsen 
Eero Suutari kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Carl Selenius