Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.04

Valiokunnan lausunto SiVL 1/2019 vp K 3/2019 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2018

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2018 (K 3/2019 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylijohtaja Mika Tammilehto 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • johtaja Henni Axelin 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • johtaja Tiina Kivisaari 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • johtaja Jorma Waldén 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Maija Innola 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Maarit Palonen 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Jussi Pihkala 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • hallitussihteeri Marjaana Larpa 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • erityisasiantuntija Marleena Luopa 
  opetus- ja kulttuuriministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Sivistysvaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2018 selostettuja eduskunnan lausumia. 

Poistettavat lausumat

Sivistysvaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi: 

 • Ammattikorkeakoulut, rahoitusjärjestelmä (HE 206/2002 vp — EV 306/2002 vp) 
 • Varautuminen hyvitysmaksun rahoituksen monipuolistamiseen (HE 249/2014 vp — EV 239/2014 vp) 
 • Museoalan ajantasaisuuden ja kokonaisuudistuksen tarpeen arviointi (HE 303/2014 vp — EV 275/2014 vp) 
 • Opetus ja kulttuuritoimen rahoituksen kehittämissuunnitelma (HE 304/2019 vp — EV 297/2014 vp) 
 • Opintotuen reaalikehityksen seuranta (HE 40/2015 vp — EV 39/2015 vp) 
 • Yksityisarkistot (HE 191/2016 vp — EV 181/2016 vp). 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Sivistysvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 27.9.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Paula Risikko kok 
 
jäsen 
Sanna Antikainen ps 
 
jäsen 
Marko Asell sd 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Emma Kari vihr 
 
jäsen 
Hilkka Kemppi kesk 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Pasi Kivisaari kesk 
 
jäsen 
Ari Koponen ps 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Pirkka-Pekka Petelius vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Kaj Laine