Viimeksi julkaistu 9.5.2021 18.55

Valiokunnan lausunto StVL 6/2017 vp K 14/2017 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2016

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2016 (K 14/2017 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • strategiajohtaja Liisa Heinämäki 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • tietohallintoneuvos Maritta Korhonen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • johtaja Liisa Siika-aho 
  sosiaali- ja terveysministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta (yhteensä 29 kappaletta). Valiokunta esittää hallituksen selvitysten johdosta seuraavat huomautukset. 

Poistettava lausuma

Valiokunta katsoo, että seuraavan lausuman johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausuma on muutoin käynyt tarpeettomaksi ja se voidaan poistaa: 

Säilytettävät lausumat

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksesta hyväksytyt muut kuin edellä mainittu lausuma ovat edelleen tarpeellisia, ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa. 

Lastensuojelulain (HE 252/2006 vp) säätämisen yhteydessä hyväksytyn lausuman vuoksi valiokunta on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä erillistä selvitystä siitä, onko nykyinen lasten huostaanottoja koskeva päätöksentekojärjestelmä toimiva vai onko nykyisessä järjestelmässä havaittu uudelleenarviointia vaativia puutteita. Lisäksi valiokunta on pyytänyt selvitystä siitä, onko sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tarkoitus muuttaa päätöksentekojärjestelmää muilta osin kuin siirtämällä nykyisin kunnan päätösvaltaan kuuluvat lastensuojeluasiat maakunnan päätettäväksi. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 14.9.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Tuula Haatainen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
 
jäsen 
Niilo Keränen kesk 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Sanna Lauslahti kok 
 
jäsen 
Anne Louhelainen si 
 
jäsen 
Ulla Parviainen kesk 
 
jäsen 
Pekka Puska kesk 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Martti Talja kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri Sintonen