Viimeksi julkaistu 9.5.2021 18.55

Valiokunnan lausunto TuVL 4/2017 vp K 14/2017 vp Tulevaisuusvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2016

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2016 (K 14/2017 vp): Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Taina Kulmala 
  valtioneuvoston kanslia
 • talousjohtaja Mika Niemelä 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • strategiajohtaja Liisa Heinämäki 
  sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Suomen Akatemia
 • Innovaatiorahoituskeskus Tekes
 • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Tulevaisuusvaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen 2016 (K 14/2017 vp) liitteestä 3 ilmenevät eduskunnan 1.10.2014 tulevaisuusvaliokunnan ehdotuksesta hyväksymät 4 lausumaa.  

Valiokunta katsoo, että seuraavien lausumien johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi:  

Tiedestrategia (VNS 7/2013 vpEK 32/2014 vp). Eduskunta hyväksyi 1.10.2014 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön, jossa valiokunta edellytti, että 2) hallitus valmistelee Suomelle tiedestrategian ja että hallitus saavuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (T&K&I) tavoitteeksi asetetun 4 %:n bruttokansantuotetavoitteen yhdessä yksityisen sektorin kanssa.  

Kansallinen ennakointimalli (VNS 7/2013 vpEK 32/2014 vp). Eduskunta hyväksyi 1.10.2014 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön, jossa valiokunta edellytti, että 3) hallitus kiirehtii uuden kansallisen ennakointimallin toimeenpanoa sekä laatii ohjelman ja tekee periaatepäätöksen, joilla sitoudutaan poliittisesti kokeilujen edistämiseen.  

Työelämän uudistaminen (VNS 7/2013 vpEK 32/2014 vp). Eduskunta hyväksyi 1.10.2014 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön, jossa valiokunta edellytti, että 4) seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi otetaan työelämän uudistaminen ja suomalaisten työllistyminen niin, että teema sisältää myös yrittäjyyden edistämisen, osatyökyvyn hyödyntämisen sekä sosiaaliturvan kehittämisen näitä tavoitteita tukevaan suuntaan. Toimenpiteissä on myös huomioitava varhaisen puuttumisen periaate: esimerkiksi oppimisvaikeudet ovat havaittavissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työhön kiinnittymistä on tuettava erityisillä toimenpiteillä.  

Kestävä kasvu (VNS 7/2013 vpEK 32/2014 vp). Eduskunta hyväksyi 1.10.2014 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön, jossa valiokunta edellytti, että 5) hallitus edistää kaikessa toiminnassa kestävää kasvua, joka vauhdittaa taloutta samalla ratkaisten sosiaalisia ja ekologisia ongelmia. Tämä edellyttää esimerkiksi hallinnollisten esteiden karsimista, kokeiluhankkeita ja taloudellista ohjausta. 

Ottaen huomioon valiokunnan Agenda2030-mietinnössä (TuVM 1/2017 vp) ehdottamat uudet lausumat ja valiokunnassa parhaillaan käsittelyssä olevan tulevaisuusselonteon ensimmäisen osan, tulevaisuusvaliokunta esittää neljän edellä mainitun lausuman poistamista. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Tulevaisuusvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 13.9.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Thomas Blomqvist 
 
varapuheenjohtaja 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
jäsen 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Harri Jaskari kok 
 
jäsen 
Anna Kontula vas 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Antti Lindtman sd 
 
jäsen 
Pentti Oinonen si 
 
jäsen 
Aila Paloniemi kesk 
 
jäsen 
Joona Räsänen sd 
 
jäsen 
Sari Tanus kd 
 
jäsen 
Sinuhe Wallinheimo kok 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Olli Hietanen