Viimeksi julkaistu 9.5.2021 18.52

Valiokunnan lausunto TyVL 4/2017 vp K 14/2017 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2016

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2016 (K 14/2017 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Veli-Pekka Rautava 
  sisäministeriö
 • vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Laura Terho 
  sosiaali- ja terveysministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen niiden lausumien ja kannanottojen osalta, jotka on hyväksytty työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksesta. 

Lausumat

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettu, kertomuksessa selostettu toimenpide on riittävä tai lausuma on muutoin käynyt tarpeettomaksi: 

 • Tasa-arvoselonteko (VNS 7/2010 vp — EK 51/2010 vp), kohta 6. 
 • Alle 25-vuotiaille ammatillista koulutusta vailla oleville työkokeilun ajalta maksettava kulukorvaus (HE 133/2012 vp — EV 163/2012 vp). 
 • Työkokeilua koskevien säännösten muuttamisen vaikutus (HE 200/2013 vp — EV 28/2014 vp). 
 • Eduskunnan kirjelmä kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomuksesta 2014 (K 19/2014 vp — EK 53/2014 vp). 

Muilta osin valiokunnan esityksestä hyväksytyt lausumat ja kannanotot esitetään jätettäviksi edelleen voimaan. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 15.9.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Pertti Hakanen kesk 
 
jäsen 
Reijo Hongisto si 
 
jäsen 
Anna Kontula vas 
 
jäsen 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Eero Suutari kok 
 
jäsen 
Martti Talja kesk 
 
jäsen 
Juhana Vartiainen kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marjaana Kinnunen