Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.38

Valiokunnan lausunto VaVL 1/2019 vp K 3/2019 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2018

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2018 (K 3/2019 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa, jolle muut jaostot ovat antaneet lausuntonsa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Anu Rajamäki 
    valtiovarainministeriö
  • erityisasiantuntija Antti Sinkman 
    valtiovarainministeriö

Maatalousjaosto on kuullut: 

  • ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 
    maa- ja metsätalousministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valtiovarainvaliokunta on tässä lausunnossaan ottanut kantaa vain kertomukseen sisältyviin valtiovarainvaliokunnan lausumiin. 

Poistettaviksi esitettävät lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat voidaan poistaa: 

Yhteisöjen korkovähennysoikeuden rajoittaminen (HE 146/2012 vpEV 156/2012 vpKiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta (HE 96/2017 vpEV 106/2017 vp, 1. ja 2.) Autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttaminen (HE 74/2018 vpEV 64/2018 vp

Eduskunnan talousarviolausumat vuoden 2016 talousarvioon

EK 28/2015 vpHE 30/2015 vp, HE 118/2015 vp 

Säästöjen ja apteekkimaksun kompensaation poiston vaikutusten seuranta 

Eduskunnan talousarviolausumat vuoden 2017 talousarvioon

EK 28/2016 vpHE 134/2016 vp, HE 249/2016 vp 

Ammatillisen koulutuksen säästö (Lausuma 1) Veteraanien kuntoutus (Lausuma 3) Sosiaalialan tutkimuksen ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen voimavarat (Lausuma 4) 

Eduskunnan talousarviolausuma vuoden 2017 toiseen lisätalousarvioon

EK 28/2017 vpHE 127/2017 vp 

Veteraanien kuntoutuksen ja palveluiden määrärahojen taso 

Eduskunnan talousarviolausuma vuoden 2018 talousarvioon

EK 35/2017 vpHE 106/2017 vp, HE 176/2017 vp 

Kestävän metsätalouden tukien edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen käyttö 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

EK 31/2019 vpHE 123/2018 vp, HE 232/2018 vp 

Luonnonvarakeskuksen rahoitus (Lausuma 3) Kestävän metsätalouden tukien edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen käyttö (Lausuma 4) 

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022

EK 17/2018 vpVNS 1/2018 vp 

Kasvun ja työllisyyden tukeminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen Panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan Liikenneverkon korjausvelka ja kehittäminen Maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen liittyvät tuet Maakunta- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen toimeenpano seuraavassa JTS:ssä 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Valtiovarainvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 27.9.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja 
Antti Rantakangas kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Vilhelm Junnila ps 
 
jäsen 
Heli Järvinen vihr 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Jussi Saramo vas 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mari Nuutila