Viimeksi julkaistu 9.5.2021 18.46

Valiokunnan lausunto VaVL 4/2017 vp K 14/2017 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2016

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2016 (K 14/2017 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Työ- ja elinkeinojaosto on kuullut: 

  • toimitusjohtaja Matti Hietanen 
    Terrafame Group Oy
  • hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia 
    Terrafame Oy

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valtiovarainvaliokunta on tässä lausunnossaan ottanut kantaa vain kertomukseen sisältyviin valtiovarainvaliokunnan lausumiin. 

Poistettaviksi esitettävät lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat voidaan poistaa: 

Eduskunnan talousarviolausumat vuoden 2013 talousarvioon

Lainauskorvausmäärärahan korottaminen (EK 36/2012 vpHE 95/2012 vp, HE 166/2012 vp, lausuma 4, momentti 29.01.22) 

Eduskunnan talousarviolausumat vuoden 2015 talousarvioon

Ulkomaalaisten peliyhtiöiden laiton markkinointi Suomessa (EK 48/2014 vpHE 131/2014 vp, HE 247/2014 vp, VaVM 37/2014 vp, lausuma 6, luku 29.80) Päihdeäitien hoidon turvaaminen (EK 48/2014 vpHE 131/2014 vp, HE 247/2014 vp, VaVM 37/2014 vp, lausuma 8, momentti 33.03.63) Yliopistotasoinen terveydenhuollon tutkimus ja sektoritutkimus (EK 48/2014 vpHE 131/2014 vp, HE 247/2014 vp, VaVM 37/2014 vp, lausuma 9, momentti 33.60.32) 

Eduskunnan lisätalousarviolausuma vuoden 2015 talousarvioon

Talvivaara — Sotkamo Oy:n vesiongelmien ratkaiseminen (EK 55/2014 vpHE 362/2014 vp, HE 367/2014 vp, VaVM 48/2014 vp, lausuma, momentti 32.01.22) 

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019 antaman selonteon johdosta

(EK 17/2015 vpVNS 1/2015 vpVaVM 6/2015 vp, lausumat 1—5) 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Kilpailukykyisen av-alan tuotantokannustinjärjestelmän kehittämisedellytykset (EK 28/2015 vpHE 30/2015 vpHE 118/2015 vp, lausuma 2, luku 29.80) Suojattujen teosten lainakorvauksen tason nosto (EK 28/2015 vpHE 30/2015 vpHE 118/2015 vp, lausuma 3, momentti 29.80.41) Sotainvalidien kunnallisten avopalveluiden haitta-asteraja (EK 28/2015 vpHE 30/2015 vpHE 118/2015 vp, lausuma 5, momentti 33.50.51) Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja veteraanipalvelujen määrärahat (EK 28/2015 vpHE 30/2015 vpHE 118/2015 vp, lausuma 6, momentti 33.50.57) 

Hallituksen esitys eduskunnalle talousarvioesitykseksi vuodelle 2017

Puuntuotannon kestävyyden turvaaminen (EK 28/2016 vp, lausuma 2, momentti 30.40.44) 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Valtiovarainvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 21.6.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Timo Kalli kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ville Vähämäki ps 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Kauko Juhantalo kesk 
 
jäsen 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
jäsen 
Krista Kiuru sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Outi Mäkelä kok 
 
jäsen 
Mats Nylund 
 
jäsen 
Antti Rantakangas kesk 
 
jäsen 
Markku Rossi kesk 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Maria Tolppanen sd 
 
jäsen 
Kari Uotila vas 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
varajäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
varajäsen 
Anne Kalmari kesk 
 
varajäsen 
Riitta Myller sd 
 
varajäsen 
Ozan Yanar vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mari Nuutila