Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.04

Valiokunnan lausunto YmVL 1/2019 vp K 3/2019 vp Ympäristövaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2018

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2018 (K 3/2019 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Raili Venäläinen 
    ympäristöministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Ympäristövaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2018 selostettuja eduskunnan lausumia. 

Säilytettävät lausumat

Valiokunta ei pidä seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettuja ja kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että nämä eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee siten säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa: 

- Vesilainsäädännön tarkistaminen ja ympäristöhallinnon resurssit (HE 277/2009 vp — EV 355/2010 vp) 

- Matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuus asuinrakennuksissa (HE 220/2016 vp — EV 189/2016 vp) 

- Asumistuen uudistuksen vaikutusten seuraaminen (HE 231/2016 vp — EV 237/2016 vp), 2. lausuma 

- Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 (VNS 7/2017 vp — EK 4/2018 vp) 

- Jätelain muuttaminen (HE 195/2017 vp — EV 42/2018 vp), 2. lausuma 

Poistettavat lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi: 

- Öljysuojarahasto, rahoitus (HE 167/2009 vp — EV 231/2009 vp) 

- Jätelain uudistuksen toimeenpano ja seuranta (HE 199/2010 vp — EV 360/2010 vp) 

- Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikainen korkotuki (HE 76/2016 vp — EV 81/2016 vp) 

- Asumistuen uudistuksen vaikutusten seuraaminen (HE 231/2016 vp — EV 237/2016 vp), 1. lausuma 

- Jätelain muuttaminen (HE 195/2017 vp — EV 42/2018 vp), 1. lausuma.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Ympäristövaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 11.9.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Hannu Hoskonen kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
jäsen 
Inka Hopsu vihr 
 
jäsen 
Petri Huru ps 
 
jäsen 
Mai Kivelä vas 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Hussein al-Taee sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
varajäsen 
Hanna Huttunen kesk (osittain) 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Lahtinen