Viimeksi julkaistu 9.5.2021 18.46

Valiokunnan lausunto YmVL 21/2017 vp K 14/2017 vp Ympäristövaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2016

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2016 (K 14/2017 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 
  ympäristöministeriö
 • perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • yli-insinööri Katja Outinen 
  ympäristöministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja 
  ympäristöministeriö
 • ympäristöneuvos Maarit Haakana 
  ympäristöministeriö
 • ylitarkastaja Tiina Kotonen-Pekkanen 
  ympäristöministeriö
 • selvitysmies Erkki Virtanen 
 • professori Kari Reijula 
  Helsingin yliopisto
 • professori Tuula Putus 
  Turun yliopisto
 • tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi 
  Suomen Kuntaliitto
 • erityisasiantuntija Tarja Hartikainen 
  Suomen Kuntaliitto
 • pääsihteeri Tuija Brax 
  Suomen Sydänliitto ry
 • toimialajohtaja Juhani Pirinen 
  FCG Finnish Consulting
 • johtaja Anu Kärkkäinen 
  Rakennusteollisuus RT ry
 • johtaja Jukka Pekkanen 
  Rakennusteollisuus RT ry
 • toimitsija Kari Lamberg 
  Rakennusliitto ry
 • toimitsija Jarmo Järvinen 
  Rakennusliitto ry
 • rakennusterveysasiantuntija Hannele Rämö 
  Asumisterveysliitto AsTE ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Ympäristövaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2016 selostettuja eduskunnan lausumia.  

Säilytettävät lausumat

Valiokunta ei pidä seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettuja ja kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että nämä eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee siten säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa: 

 • Öljysuojarahasto, rahoitus (HE 167/2009 vp — EV 231/2009 vp) 

 • Vesilainsäädännön tarkistaminen ja ympäristöhallinnon resurssit (HE 277/2009 vp — EV 355/2010 vp), lausuma 3 

 • Jätelain uudistuksen toimeenpano ja seuranta (HE 199/2010 vp — EV 360/2010 vp), 3 lausumaa) 

 • Rakennuksen energiatodistuksen sisällöllinen muuttaminen (EK 18/2014 vp — KAA 1/2014 vp), lausuma 1. Ympäristövaliokunta katsoo, että energiamuotokertoimien vaikuttavuutta tulisi tarkastella energiatehokkuus- ja ilmastonäkökulmasta käynnistetyn maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä 

 • Ilmastolain toimeenpano (HE 82/2014 vp — EV 310/2014 vp) 

 • Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikainen korkotuki (HE 76/2016 vp — EV 81/2016 vp) 

 • Matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuus asuinrakennuksissa (HE 220/2016 vp — EV 189/2016 vp) 

 • Asumistuen uudistuksen vaikutusten seuraaminen (HE 231/2016 vp — EV 237/2016 vp). 

Poistettavat lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi: 

 • Vesilainsäädännön tarkistaminen ja ympäristöhallinnon resurssit (HE 277/2009 vp — EV 355/2010 vp), lausuma 1 

 • Hajajätevesiasetus ja haja-asutuksen jätevesien käsittely (HE 179/2010 vp — EV 288/2010 vp), lausumat 2 ja 4 

 • Rakennuksen energiatodistuksen sisällöllinen muuttaminen (EK 18/2014 vp — KAA 1/2014 vp), lausuma 2.  

 • Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi (HE 336/2014 vp — EV 309/2014 vp) lausuma 2. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Ympäristövaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 21.6.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Satu Hassi vihr 
 
varapuheenjohtaja 
Silvia Modig vas 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Tiina Elovaara uv 
 
jäsen 
Susanna Huovinen sd 
 
jäsen 
Pauli Kiuru kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Riitta Myller sd 
 
jäsen 
Martti Mölsä uv 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Ekroos