Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.13

Valiokunnan mietintö SiVM 9/2020 vp K 2/2020 vp Sivistysvaliokunta Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019 (K 2/2020 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • johtaja Antti Virrankoski 
    Eduskunnan kirjasto (etäkuuleminen)

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Kirjastojen toiminnalla edistetään väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin sekä monipuoliseen tietoon. Eduskunnan kirjasto palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä toimii myös julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona ja julkisena tutkimuskirjastona. 

Sivistysvaliokunta korostaa eduskunnan kirjaston laajaa palvelutehtävää julkisena keskuskirjastona. Vuonna 2019 kirjaston yleisösisäänkäynnin yhteyteen on rakennettu turvatarkastuspiste kirjaston henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden vahvistamiseksi. Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä sitä, että muutostöiden seurauksena kirjasto voi edelleen olla kaikille avoin tila, johon voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista tai henkilöllisyyden todistamista. Valiokunta korostaa, että eduskunnan kirjasto on tutkimuskirjastona alallaan ainutlaatuinen ja saadun käyttäjäpalautteen mukaan erittäin tärkeä yhteiskunnalliselle ja oikeustieteelliselle tutkimukselle. 

Kirjasto on kertomusvuonna ollut aktiivisesti mukana eduskuntatyön kehittämisessä muun muassa osallistumalla eduskunnan tieto- ja viestintäosaston käynnistämään päätöksenteon tietotuki-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa lainsäädäntötyön tiedontarpeita ja saadun käyttäjätiedon avulla kehittää palveluita vastaamaan eduskunnan nykyisiin ja tuleviin tiedontarpeisiin. Valiokunta pitää tätä tietotukihanketta tärkeänä. Valiokunta korostaa myös kirjaston laatimia tietopaketteja, joista etenkin lakihankkeiden tietopaketit ovat valiokuntien työn kannalta tärkeät. 

Kirjaston käyttäjät ovat valiokunnan saaman selvityksen mukaan edelleen erittäin tyytyväisiä kirjaston palveluihin. Vuoden 2019 lopussa kaikille kirjaston asiakkaille suunnatussa käyttäjäkyselyssä asiakkaat antoivat kirjastopalvelusta asteikolla 4-10 arvosanan 9.01. Eduskunnan kanslian kansanedustajille suunnatussa palvelukyselyssä arvosana oli 4.3 (asteikko 1—5). Luku on eduskunnan kanslian palveluista annetuista hyvistä arvosanoista kärkitasoa. Kirjaston käyttö on yhä enemmän painottumassa helposti tilastoitavista laina- ja käyntimääristä vaikeammin mitattavaan verkkokäyttöön. Tällöin määrien ohella tulisikin pystyä jatkossa mittaamaan myös asiantuntijasisältöjen ja palveluiden vaikuttavuutta. 

Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta arvioi, että kirjasto on toiminut menestyksekkäästi palvelutehtävissään ja että kirjastoa on vuonna 2019 hoidettu hyvin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 2/2020 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 1.10.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Paula Risikko kok 
 
jäsen 
Sanna Antikainen ps 
 
jäsen 
Jukka Gustafsson sd 
 
jäsen 
Veronika Honkasalo vas 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Pasi Kivisaari kesk 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Ari Koponen ps 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
varajäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Kaj Laine