Siirry sisältöön

StVM 15/2020 vp

Viimeksi julkaistu 3.7.2020 12.45

Valiokunnan mietintö StVM 15/2020 vp HE 100/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etänä): 

  • lakimiesJennaUusitalo
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • lääkintöneuvosAnni-RiittaVirolainen-Julkunen
    sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

  • Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • Lääketeollisuus ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta 28.10.1996 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 8.10.1997, 1.7.2004, 10.4.2006, 15.6.2012 ja 1.11.2013 tehdyillä sopimuksilla, sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen olennaisena sisältönä on kuvata rokoteinstituutin oikeudellinen asema, tavoitteet, periaatteet, tehtävät ja hallintorakenne. Sopimuksella Kansainvälinen rokoteinstituutti on perustettu kansainväliseksi järjestöksi. Liittymällä sopimukseen Suomi sitoutuu perustamissopimuksen määräyksiin ja Suomesta tulee järjestön jäsen.  

Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 29.5.1997. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun Suomi on tallettanut liittymiskirjan sopimuksen tallettajana toimivalle YK:n pääsihteerille.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Kansainvälinen rokoteinstituutti (International Vaccine Institute, IVI) on vuonna 1997 YK:n kehitysohjelman aloitteesta perustettu kansainvälinen järjestö rokotetutkimuksen ja -kehityksen edistämiseksi. IVI tekee kansainvälistä yhteistyötä rokotetutkimuksessa, tuotekehityksessä ja kapasiteetin vahvistamisessa. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esityksen mukaisen sopimuksen hyväksymistä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Rokoteinstituutin jäseneksi liittyminen mahdollistaa Suomen toimimisen pitkäjänteisessä ja strategisessa  yhteistyössä  kansainvälisessä  rokotetutkimuksessa ja -kehityksessä. Lisäksi Suomi saa tärkeää tietotaitoa ja mahdollisuuden vaikuttaa globaalin terveysturvallisuuden parantamiseen. IVI:n jäsenenä Suomen on mahdollista lisätä laitostason yhteistyötä myös suomalaisten yliopistojen ja biotekniikkayritysten kanssa muun muassa suomalaisen rokotevalmistuksen kehittämiseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että rokoteinstituutin varojen käyttöä seurataan huolellisesti.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 100/2020 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 100/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 17.6.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
MarkusLohikesk
varapuheenjohtaja
MiaLaihokok
jäsen
PekkaAittakumpukesk
jäsen
KimBergsd
jäsen
ArjaJuvonenps
jäsen
NooraKoponenvihr
jäsen
AkiLindénsd
jäsen
Hanna-LeenaMattilakesk
jäsen
IlmariNurminensd
jäsen
VeronicaRehn-Kivir
jäsen
MinnaReijonenps
jäsen
JuhanaVartiainenkok
jäsen
HeidiViljanensd
jäsen
SofiaVirtavihr
varajäsen
MaiKivelävas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
LiisaVanhala