Siirry sisältöön

TrVM 5/2018 vp

Viimeksi julkaistu 18.10.2018 12.57

Valiokunnan mietintö TrVM 5/2018 vp K 15/2018 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017

Tarkastusvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 (K 15/2018 vp): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • puheenjohtajaTimo V.Korhonen
    Eduskunnan tilintarkastajat
  • KHT, JHTJarmoLohi
    BDO Oy
  • hallintojohtajaHelenaLehtovirta
    Ulkopoliittinen instituutti

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan tilintarkastajien Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2017 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko johtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta. 

Ulkopoliittinen instituutti on nettobudjetoitu kirjanpitoyksikkö ja kuuluu talousarviossa eduskunnan pääluokkaan. Vuonna 2017 virastolle myönnettiin talousarviossa 3,4 miljoonaa euroa rahoitusta kaksivuotisena siirtomäärärahana. Tämän lisäksi virastolla oli käytössään edellisiltä vuosilta siirtynyttä määrärahaa 0,4 miljoonaa euroa. Seuraavalle vuodelle siirtyi 0,6 miljoonaa euroa. 

Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 0,8 miljoonaa euroa, joka pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen nähden. Ulkoinen rahoitus koostui yhteisrahoitteisen toiminnan hankerahoituksesta (88 %), kustannusten korvauksista (3 %) ja maksullisen toiminnan (julkaisumyynti) tuloista (9 %). 

Ulkopoliittisen instituutin toiminnan kulut vuonna 2017 olivat yhteensä 4,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 2,3 prosenttia. Suurin kuluerä olivat henkilöstökulut (sis. lomapalkkavelan muutoksen) 2,7 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat 4,4 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palveluiden ostot (0,5 miljoonaa euroa) ja vuokrat (0,5 miljoonaa euroa). 

Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat viraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Ulkopoliittisen instituutin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 15/2018 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 11.10.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
EeroHeinäluomasd
varapuheenjohtaja
OlaviAla-Nissiläkesk
jäsen
MaaritFeldt-Rantasd
jäsen
OlliImmonenps
jäsen
JohannaKarimäkivihr
jäsen
EskoKivirantakesk
jäsen
EeroReijonenkesk
jäsen
PäiviRäsänenkd
jäsen
KajTurunenkok
varajäsen
PiaViitanensd.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
HeidiSilvennoinen.