Viimeksi julkaistu 3.3.2021 18.10

Valiokunnan mietintö TrVM 9/2020 vp K 11/2020 vp  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

Tarkastusvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019 (K 11/2020 vp): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • puheenjohtajaTimo V.Korhonen
    Eduskunnan tilintarkastajat
  • johtajaMikaAaltola
    Ulkopoliittinen instituutti
  • hallintojohtajaSamuPaukkunen
    Ulkopoliittinen instituutti

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan tilintarkastajien Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2019 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko johtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta. 

Ulkopoliittinen instituutti on nettobudjetoitu kirjanpitoyksikkö ja kuuluu talousarviossa eduskunnan pääluokkaan. Vuonna 2019 virastolle myönnettiin 3,5 miljoonan euron rahoitus kaksivuotisena siirtomäärärahana. Tämän lisäksi virastolla oli käytössään edellisiltä vuosilta siirtynyttä rahaa 1,3 miljoonaa euroa. Toimintamenomäärärahojen nettomääräinen yhteiskäyttö oli 3,3 miljoonaa euroa, joka oli 21,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Toimintamenomäärärahoja siirtyi seuraavalle vuodelle 1,5 miljoonaa euroa.  

Kertomusvuonna Instituutille kertyi tuottoja talousarvion ulkopuolisista lähteistä 0,7 miljoonaa euroa. Ulkoisen rahoituksen osuus laski edellisvuoden korkeasta tasosta, mutta oli kuitenkin vuotta 2018 edeltävien vuosien tasolla. Ulkoinen rahoitus koostui yhteisrahoitteisen toiminnan hankerahoituksesta (83 prosenttia), kustannusten korvauksista (2 prosenttia) ja maksullisen toiminnan (julkaisumyynti) tuloista (10 prosenttia) ja muista tuloista (5 prosenttia). Hankerahoitusta saatiin pääasiallisesti muilta valtion virastoilta ja yksityisiltä säätiöiltä. 

Ulkopoliittisen instituutin toiminnan kulut vuonna 2019 olivat yhteensä 4,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,7 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut 2,7 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat 7,8 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palveluiden ostot (0,5 milj. euroa) ja vuokrat (0,5 milj. euroa).  

Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat viraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Ulkopoliittisen instituutin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 11/2020 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 10.12.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja
MerjaMäkisalo-Ropponensd
jäsen
KatjaHänninenvas
jäsen
MarkoKilpikok
jäsen
PauliKiurukok
jäsen
EskoKivirantakesk
jäsen
VeijoNiemips
jäsen
PäiviRäsänenkd
jäsen
SebastianTynkkynenps
jäsen
PiaViitanensd
varajäsen
KimmoKiljunensd

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

tarkastusneuvos
ArtoMäkelä
valiokuntaneuvos
NoraGrönholm
valiokuntaneuvos
HeidiSilvennoinen