Viimeksi julkaistu 24.11.2022 12.36

Päiväjärjestys PJ 129/2022 vp Täysistunto Torstai 24.11.2022 klo 16.00

1. Nimenhuuto

2. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin valtiovarainministeri Annika Saarikko ulkoministeri Pekka Haavisto työministeri Tuula Haatainen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kuntaministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Krista Mikkonen opetusministeri Li Andersson ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 280/2022 vp
Lähetekeskustelu

4. Hallituksen esitys eduskunnalle kaivosmineraaliveroa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 281/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 271/2022 vp
Lähetekeskustelu

6. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 270/2022 vp
Lähetekeskustelu

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta

Hallituksen esitysHE 308/2022 vp
Lähetekeskustelu

8. Hallituksen esitys eduskunnalle korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 258/2022 vp
Lähetekeskustelu

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 259/2022 vp
Lähetekeskustelu

10. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi

Hallituksen esitysHE 282/2022 vp
Lähetekeskustelu

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 278/2022 vp
Lähetekeskustelu

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta sekä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen 9 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoitusten antamisesta

Hallituksen esitysHE 279/2022 vp
Lähetekeskustelu

13. Hallituksen esitys eduskunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp.) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 272/2022 vp
Lähetekeskustelu

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 273/2022 vp
Lähetekeskustelu

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 127/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 14/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 167/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 18/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 93/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 19/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 228/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 18/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

22. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 172/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

23. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 219/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 4/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

24. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 223/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 5/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

25. Seuraava täysistunto