Viimeksi julkaistu 15.12.2021 7.12

Päiväjärjestys PJ 152/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 15.12.2021 klo 10.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 13.12.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 98-103/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Hallituksen esitysHE 216/2021 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-429/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 73/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 33/2021 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 

3.1.  Pääluokka 21 Eduskunta

(vain äänestykset) 

3.2.  Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia

(vain äänestykset) 

3.3.  Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala

(vain äänestykset) 

3.4.  Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala

(pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 10.30) 

3.5.  Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala

(pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 12.00) 

3.6.  Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

(pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 13.30) 

3.7.  Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

(pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 15.00) 

3.8.  Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

(pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 17.00) 

3.9.  Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala

(pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 18.30) 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotuksia) 

5.  Seuraava täysistunto