Viimeksi julkaistu 16.12.2021 12.13

Päiväjärjestys PJ 153/2021 vp Täysistunto Torstai 16.12.2021 klo 10.00

1.  Nimenhuuto

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestys) 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Hallituksen esitysHE 216/2021 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-429/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 73/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 33/2021 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 

3.1.  Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala

(vain äänestykset) 

3.2.  Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala

(vain äänestykset) 

3.3.  Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala

(vain äänestykset) 

3.4.  Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

(vain äänestykset) 

3.5.  Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

(vain äänestykset) 

3.6.  Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

(vain äänestykset) 

3.7.  Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

(pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 17.00) 

3.8.  Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala

(pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 19.00) 

4.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 

valtiovarainministeri Annika Saarikko ulkoministeri Pekka Haavisto oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kuntaministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Krista Mikkonen opetusministeri Li Andersson tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 219/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 20/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

6.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 15/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

7.  Seuraava täysistunto