Viimeksi julkaistu 20.12.2021 13.55

Päiväjärjestys PJ 155/2021 vp Täysistunto Maanantai 20.12.2021 klo 14.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 20.12.2021 antanut hallituksen esityksen HE 233/2021 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

3.  Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 87/2021 vp
Vaaleja

4.  Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 88/2021 vp
Vaaleja

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Hallituksen esitysHE 216/2021 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-429/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 73/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 33/2021 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 

5.1.  Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala

(vain äänestykset) 

5.2.  Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

(vain äänestykset) 

5.3.  Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot

(vain äänestykset) 

5.4.  Osasto 12 Sekalaiset tulot

5.5.  Osasto 13 Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset

(vain äänestykset) 

5.6.  Osasto 15 Lainat

(vain äänestykset) 

5.7.  Yleisperustelut

(vain äänestykset) 

5.8.  Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset

6.  Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan vaali

VaaliVAA 89/2021 vp
Vaaleja

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 

8.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 15/2021 vp
Toinen käsittely

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 233/2021 vp
Lähetekeskustelu

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 5/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 37/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotus) 

11.  Seuraava täysistunto