Viimeksi julkaistu 21.12.2021 9.57

Päiväjärjestys PJ 157/2021 vp Täysistunto Tiistai 21.12.2021 klo 9.45

1.  Nimenhuuto

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 5/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 37/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotus) (vain äänestys) 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 233/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 34/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

5.  Seuraava täysistunto