Viimeksi julkaistu 25.1.2022 12.40

Päiväjärjestys PJ 164/2021 vp Täysistunto Tiistai 25.1.2022 klo 14.00

1.  Nimenhuuto

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 240/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotuksia) 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Hallituksen esitysHE 239/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 19/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

4.  Seuraava täysistunto