Viimeksi julkaistu 28.1.2022 9.39

Päiväjärjestys PJ 166/2021 vp Täysistunto Perjantai 28.1.2022 klo 11.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 27.1.2022 antanut hallituksen esitykset HE 241-243/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 240/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotuksia) 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Hallituksen esitysHE 239/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 19/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

5.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 4/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

6.  Seuraava täysistunto