Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

PJ 167/2018 vp

Päiväjärjestys
PJ
167
2018 vp
Täysistunto
Torstai 28.2.2019 klo 16.00
1
Nimenhuuto
2
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 
pääministeri
Juha
Sipilä
valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
työministeri
Jari
Lindström
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
sisäministeri
Kai
Mykkänen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo
Terho
oikeusministeri
Antti
Häkkänen
perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
3
Ilmoituksia
3.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 28.2.2019 antanut hallituksen esityksen HE 324/2018 vp. 
3.2
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 27.2.2019 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 78-80/2018 vp. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllistenlupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
6
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause) 
7
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
8
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
9
Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta
Lakialoite
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Lähetekeskustelu
10
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 28.2.2019 13.40