Päiväjärjestys
PJ
34
2021 vp
Täysistunto
Tiistai 6.4.2021 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 31.3.2021 antanut hallituksen esitykset HE 41-43/2021 vp, joista esitykset HE 42 ja 43 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
2.2
Hallituksen esityksen peruuttaminen
Valtioneuvosto on 31.3.2021 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 39/2021 vp. Työjärjestyksen mukaisesti asian käsittely lopetetaan. 
2.3
Muut ilmoitukset
Valtioneuvosto on 29.3.2021 antanut valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa (M 5/2021 vp). 
2.4
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2020 (K 7/2021 vp). 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 
4
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
Muu asia
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
10
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 6.4.2021 12.01