Päiväjärjestys
PJ
35
2021 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.4.2021 klo 13.45
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Muut ilmoitukset
Puhemiesneuvosto on 6.4.2021 antanut puhemiesneuvoston ehdotuksen PNE 1/2021 vp eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta, ja se otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
2.2
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020 (K 1/2021 vp). 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Lähetekeskustelu
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 
11
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 7.4.2021 14.28