Päiväjärjestys
PJ
39
2021 vp
Täysistunto
Perjantai 9.4.2021 klo
1
Nimenhuuto
2
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
4
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 9.4.2021 14.16