Päiväjärjestys
PJ
44
2021 vp
Täysistunto
Torstai 22.4.2021 klo 16.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 20.4.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 2/2021 vp: Lakialoite turpeen energiakäytön lopettamiseksi. 
3
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
tiede- ja kulttuuriministeri
Annika
Saarikko
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas
Blomqvist
sisäministeri
Maria
Ohisalo
opetusministeri
Jussi
Saramo
4
Liikenne- ja viestintävaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 14/2021 vp
Vaaleja
5
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 15/2021 vp
Vaaleja
6
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 16/2021 vp
Vaaleja
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
8
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 22.4.2021 13.43