Päiväjärjestys
PJ
45
2021 vp
Täysistunto
Torstai 22.4.2021 klo
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
3
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 22.4.2021 16.07