Päiväjärjestys
PJ
46
2021 vp
Täysistunto
Perjantai 23.4.2021 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 22.4.2021 antanut hallituksen esitykset HE 57-67/2021 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 127, 137, 144, 161, 162, 169-172, 174, 175, 177-191/2021 vp. 
2.3
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 20.4.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 33-40/2021 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
6
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 23.4.2021 9.58