Viimeksi julkaistu 24.5.2022 10.59

Päiväjärjestys PJ 62/2022 vp Täysistunto Tiistai 24.5.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 37-42/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2022 vp
Lähetekeskustelu

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 77/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Hallituksen esitysHE 56/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2022 vp
LakialoiteLA 7/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 9/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2022 vp
Toinen käsittely

8. Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain 2 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 21/2022 vpVeronica Rehn-Kivi ym. 
Lähetekeskustelu

9. Lakialoite laiksi rikoslain 12 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 26/2022 vpSuldaan Said Ahmed vas ym. 
Lähetekeskustelu

10. Lakialoite laiksi rikoslain 12 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 27/2022 vpSuldaan Said Ahmed vas ym. 
Lähetekeskustelu

11. Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021

KertomusK 6/2022 vp
Lähetekeskustelu

12. Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 3/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 8/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

14. Seuraava täysistunto