Viimeksi julkaistu 10.6.2021 12.40

Päiväjärjestys PJ 74/2021 vp Täysistunto Torstai 10.6.2021 klo 16.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ympäristövaliokunta on 9.6.2021 valinnut puheenjohtajakseen ed. Juha Sipilän. 

3.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin valtiovarainministeri Annika Saarikko oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen kuntaministeri Sirpa Paatero sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Maria Ohisalo opetusministeri Jussi Saramo 

4.  Atte Harjanteen vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 22/2021 vp
Ainoa käsittely

5.  Mirka Soinikosken vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 23/2021 vp
Ainoa käsittely

6.  Inka Hopsun vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 24/2021 vp
Ainoa käsittely

7.  Saara Hyrkön vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 25/2021 vp
Ainoa käsittely

8.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

KertomusK 11/2021 vp
Lähetekeskustelu

9.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

KertomusK 13/2021 vp
Lähetekeskustelu

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Hallituksen esitysHE 82/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja hylkäysehdotuksia) 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 91/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 92/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 1/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

17.  Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 43 §:n ja yliopistolain muuttamisesta

LakialoiteLA 77/2020 vpMatias Marttinen kok ym. 
Lähetekeskustelu

18.  Lakialoite laeiksi osakesäästötilistä annetun lain 5 ja 17 §:n muuttamisesta sekä tuloverolain 53 b §:n 6 momentin ja verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n kumoamisesta

LakialoiteLA 4/2021 vpMatias Marttinen kok ym. 
Lähetekeskustelu

19.  Seuraava täysistunto