Viimeksi julkaistu 23.6.2021 10.34

Päiväjärjestys PJ 83/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 23.6.2021 klo 14.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 342, 343, 345, 349, 352, 353/2021 vp. 

2.2.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 17.6.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 52-55/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 95/2021 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2021 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta) (vain äänestykset) 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Hallituksen esitysHE 82/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestys) 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja hylkäysehdotuksia) (vain äänestykset) 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys) 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestys) 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 18/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 7, 119/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2021 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestys) 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Hallituksen esitysHE 70/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys) 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 74/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2021 vp
Toinen käsittely

13.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 

14.  Seuraava täysistunto