Viimeksi julkaistu 28.6.2021 17.13

Päiväjärjestys PJ 84/2021 vp Täysistunto Maanantai 28.6.2021 klo 14.01

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 23.6.2021 antanut hallituksen esitykset HE 106-108/2021 vp. 

2.2.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 32/2021 vp. 

2.3.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2020 (K 6/2021 vp). 

2.4.  Vaalien toimittaminen

Ilmoitettiin valiokuntien täydennysvaaleista. 

3.  Ari Torniaisen vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 27/2021 vp

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2021 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Hallituksen esitysHE 62/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

8.  Seuraava täysistunto