Päiväjärjestys
PJ
91
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 10.6.2020 klo 13.45
1
Nimenhuuto
2
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) (vain äänestykset) 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
9
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta) 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
14
Maria Guzeninan vapautuspyyntö talousvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 11/2020 vp
Ainoa käsittely
15
Anu Vehviläisen vapautuspyyntö sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 12/2020 vp
Ainoa käsittely
16
Antti Kurvisen vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 13/2020 vp
Ainoa käsittely
17
Arto Pirttilahden vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 14/2020 vp
Ainoa käsittely
18
Markus Lohen vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 15/2020 vp
Ainoa käsittely
19
Mikko Savolan vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 16/2020 vp
Ainoa käsittely
20
Anu Vehviläisen vapautuspyyntö tarkastusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä.
Vapautuspyyntö
VAP 17/2020 vp
Ainoa käsittely
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
22
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi veronkantoon liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
23
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 10.6.2020 15.57