Päiväjärjestys
PJ
92
2020 vp
Täysistunto
Torstai 11.6.2020 klo 16.00
1
Nimenhuuto
2
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
eurooppa- ja omistajaohjausministeri
Tytti
Tuppurainen
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
sisäministeri
Maria
Ohisalo
tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna
Kosonen
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta) (vain äänestykset) 
4
Ilmoituksia
4.1
Muut ilmoitukset
Edustaja Ano Turtiainen on 9.6.2020 tehnyt ilmoituksen eduskuntaryhmän perustamisesta. Eduskuntaryhmän nimi on Eduskuntaryhmä Ano Turtiainen (at), ruotsiksi Riksdagsgrupp Ano Turtiainen (at) 
4.2
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 11.6.2020 antanut hallituksen esitykset HE 100, 101/2020 vp, jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
5
Puhemiesneuvoston ehdotus edustajien istumajärjestyksestä
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 1/2020 vp
Ainoa käsittely
6
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 23/2020 vp
Vaaleja
7
Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 24/2020 vp
Vaaleja
8
Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 25/2020 vp
Vaaleja
9
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 26/2020 vp
Vaaleja
10
Talousvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 22/2020 vp
Vaaleja
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
12
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
13
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
14
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi veronkantoon liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
16
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Lähetekeskustelu
(vain lisätalousarvioaloitteiden valiokuntaan lähettäminen) 
17
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 11.6.2020 14.13