Päiväjärjestys
PJ
99
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 23.6.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Muut ilmoitukset
Puhemiesneuvosto on 22.6.2020 antanut puhemiesneuvoston ehdotuksen PNE 3/2020 vp eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta. 
2.2
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Ilmastovuosikertomus 2020 (K 18/2020 vp). 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa lausumaehdotuksia ja perusteluja koskeva ehdotus) (vain äänestykset) 
5
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Lähetekeskustelu
6
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy vastalause) 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotus ja lausumaehdotuksia) 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
9
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 23.6.2020 10.42