Viimeksi julkaistu 25.4.2022 9.39

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 10/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 16.2.2022 klo 14.00—19.29

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 19.29. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—15.49 ja 17.55—19.29) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.49—17.55). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-6373Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 10/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi edustaja Anneli Kiljusen. 

3. Hallintovaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 11/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi hallintovaliokunnan jäseneksi edustaja Mika Karin. 

4. Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 12/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Raimo Piiraisen ja varajäseneksi edustaja Anneli Kiljusen. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 127/2021 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 27/2020 vp, 6/2021 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6. Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 10/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 6/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

8. Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 3/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

9. Lakialoite laiksi rikoslain 6 luvun 8:n muuttamisesta

LakialoiteLA 51/2021 vpMikko Kärnä kesk ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

10. Lakialoite laiksi perusopetuslain 36 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 2/2022 vpKaisa Juuso ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

11. Lakialoite laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

LakialoiteLA 4/2022 vpJuha Mäenpää ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

12. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 17.2.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.29.