Viimeksi julkaistu 28.9.2022 19.45

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 100/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 28.9.2022 klo 14.00—18.51

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.51. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—16.00 ja 17.34—18.51) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (16.00—17.34). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-45751Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Vaalien toimittaminen

Valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 6 §:n mukaan valtakunnanoikeuteen on valittava edustaja Johannes Koskisen tilalle jäsen ja edustaja Tarja Filatovin tilalle varajäsen toimikaudelle, joka päättyy 31.12.2023. Täydennysvaalit toimitetaan torstaina 29.9.2022 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 29.9.2022 kello 13. 

3. Talousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 43/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Katri Kulmunin. 

4. Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 44/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi edustaja Jouni Ovaskan ja varajäseneksi edustaja Katri Kulmunin. 

5. Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 45/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Hanna Kososen. 

6. Puolustusvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 46/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi puolustusvaliokunnan jäseneksi edustaja Mikko Savolan ja varajäseneksi edustaja Eeva Kallin. 

7. Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 47/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi edustaja Juha Pylvään ja varajäseneksi edustaja Mikko Savolan. 

8. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 48/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Mikko Kinnusen. 

9. Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 49/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Pekka Aittakummun. 

10. Kansliatoimikunnan täydennysvaali

VaaliVAA 50/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi kansliatoimikunnan jäseneksi edustaja Jouni Ovaskan. 

11. Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

VälikysymysVK 2/2022 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp)

Vahvistamatta jäänyt lakiVJL 2/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.9.2022 pidettävään täysistuntoon. 

13. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 29.9.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.51.