Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
103
2020 vp
Täysistunto
Torstai 25.6.2020 klo 12.01—19.38
Täysistunto alkoi klo 12.01. Täysistunto keskeytettiin klo 14.05. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 19.38. 
Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (12.01—14.05 ja 17.59—19.38) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.00—17.59). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-310355
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Matti Vanhasen vapautuspyyntö Sitran hallintoneuvoston jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 18/2020 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
opetusministeri
Li
Andersson
liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys koronaepidemiasta ja yksityisautoilun kustannuksista (Sheikki Laakso ps)
Suullinen kysymys
SKT 89/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys työllisyyden parantamisesta (Janne Heikkinen kok)
Suullinen kysymys
SKT 90/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys matkailuelinkeinon pelastamisesta (Harry Harkimo liik)
Suullinen kysymys
SKT 91/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys perheiden tukemisesta poikkeusolojen jälkeen (Sari Tanus kd)
Suullinen kysymys
SKT 92/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys kuntien karsimista palveluista poikkeusolojen aikana (Katja Hänninen vas)
Suullinen kysymys
SKT 93/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 91/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
6
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 26.6.2020 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.38. 
Viimeksi julkaistu 26.6.2020 10.12