Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
104
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 26.6.2020 klo 10.00—13.01
Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto keskeytettiin klo 12.44. Täysistuntoa jatkettiin klo 12.50. Täysistunto päättyi klo 13.01. 
Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (10.00—11.00 ja 12.57—13.01) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (11.00—12.44 ja 12.50—12.57). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-310456
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 25, 26/2020 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 422, 428, 431, 432, 436–439, 442, 443, 446, 448, 449, 452–457, 459, 460, 462, 463, 467, 483/2020 vp. 
2.3
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 25.6.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 79-87/2020 vp. 
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti, että ei anna suostumustaan kansanedustaja Juha Mäenpään syytteeseen asettamiseen siitä rikoksesta, jota syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitetaan. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 88/2020 vp ja sitä täydentävään hallituksen esitykseen HE 97/2020 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 23-27/2020 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-310462
Lausumaehdotus 26.6.2020
Liite 5A
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 4/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 101/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 90/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 
Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 2/2020 vp
Ainoa käsittely
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi. 
9
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 1.9.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.01. 
Viimeksi julkaistu 29.6.2020 10.54