Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 109/2016 vp Täysistunto Perjantai 28.10.2016 klo 13.02—13.32

Täysistunto alkoi klo 13.02. Täysistunto päättyi klo 13.32. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (13.02—13.32) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-87235Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 27.10.2016 antanut hallituksen esitykset HE 222-227/2016 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 443, 479, 489, 491, 493, 494, 496-499, 504-507, 511, 512, 514, 518/2016 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 20/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 170/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 22/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 199/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista sekä laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 25 §:n ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 180/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 180/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa

Hallituksen esitysHE 87/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 87/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 150/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 21/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 171/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 100/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta ja evankelisluterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 160/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 16/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 146/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 24/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 104/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 12/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 126/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 13/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 14/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 123/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 8.11.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.32.