Viimeksi julkaistu 9.12.2021 14.09

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 110/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 6.10.2021 klo 13.59—18.12

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto keskeytettiin klo 14.02 ja sitä jatkettiin klo 14.14. Täysistunto keskeytettiin klo 14.16 ja sitä jatkettiin klo 14.49. Täysistunto päättyi klo 18.12. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.59—14.02, 14.14—14.16 ja 14.49—18.12). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-395841Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Keskustelualoite mielenterveysstrategian toteuttamisesta ja mielenterveyden vahvistamisesta työelämässä, koulutuksessa sekä kaikenikäisten arjessa

KeskustelualoiteKA 4/2020 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

3.  Keskustelualoite kansallisesta päihdepolitiikasta

KeskustelualoiteKA 2/2020 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 108/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 108/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain 32 ja 89 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 111/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 111/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021

KertomusK 20/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 

10.  Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020

KertomusK 9/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

11.  Lakialoite laiksi ajokorttilain 22 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 3/2021 vpSheikki Laakso ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

12.  Lakialoite laiksi alkoholilain muuttamisesta

LakialoiteLA 8/2021 vpSinuhe Wallinheimo kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

13.  Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 33 b §:n kumoamisesta

LakialoiteLA 10/2021 vpRitva Elomaa ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

14.  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2020

KertomusK 14/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 18/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 7.10.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.12.