Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 113/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 16.9.2020 klo 14.01—16.03

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 16.03. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.01—15.57) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.57—16.03). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-314964Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 15.9.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 88-100/2020 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 98/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 115/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 17.9.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.03.