Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 12/2020 vp Täysistunto Tiistai 25.2.2020 klo 14.00—21.17

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 21.17. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—15.57), toinen varapuhemies Juho Eerola (15.57—17.58) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.58—21.17). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-287084Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 10/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 14/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

5.  Ilmastovuosikertomus 2019

KertomusK 17/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2020 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 1/2020 vpSari Essayah kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

7.  Lakialoite laiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 40/2019 vpKalle Jokinen kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 97/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2020 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 98/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2020 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2020 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2020 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 26.2.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.17.